Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng

Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng
Wattpad

Tác giả : Lữ Thiên Dật
Thể loại : Hiện đại, 3 couple, muộn tao hơi đa nhân cách công x người sói sức mạnh khác người moe thụ, dễ thương, nhẹ nhàng, có chút thần quái.
Edit : Magic Bean

Tình trạng bản gốc : 43 chương + 3 Phiên ngoại

Văn án

Ngày xửa ngày xưa có một bé người sói, lúc biến thân chỉ có thể mọc ra tai sói và đuôi sói nhỏ…

3 couple~ toàn dân sung sướng ơ ~

Ngốc moe kịch tình gì cũng có ~

Mỗi người đều moe và phản moe, phong cách của mỗi người đều khác nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s